Hoge bomen

Aan de rand van De Waal ligt Hotel/Brasserie Rebecca bij De Waal. Om het sfeervolle pand ligt een gigantische tuin, omringd door indrukwekkende hoge bomen. Je ziet ze van ver al aan de horizon. De allerhoogste exemplaren zagen er onbetrouwbaar uit. Om te voorkomen dat deze hoge bomen veel wind zouden vangen en voor schade aan het pand zouden zorgen, besloten we ze te verwijderen. We bekijken altijd nauwkeurig of het omzagen echt noodzakelijk is; als bomenliefhebbers proberen we omzagen altijd te voorkomen. In dit geval waren de bomen stervende; deze rigoreuze omzaagklus was onvermijdelijk. Met behulp van goed materieel velden we de hoge heren vakkundig. We zetten een kraan in om er voor te zorgen dat de bomen de goede richting, van het hotel af, op zouden vallen. In twee uur waren de twee indrukwekkende staken aan de horizon verdwenen en in stukken gezaagd.